Normy i wytyczne

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nasze produkty spełniają wszystkie niezbędne normy i standardy. Co więcej, stale dążymy do tego, aby nieco je przewyższały. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo, którego nasi klienci – słusznie – od nas oczekują.

Hełmy ochronne

Co oznacza ochrona głowy w środowisku przemysłowym? I jaka jest tak naprawdę treść normy DIN EN 397?

Dowiedz się więcej na temat norm dotyczących ochrony głowy

Okulary ochronne

W odniesieniu do ochrony wzroku w środowisku przemysłowym istnieje wiele norm. Pomożemy Ci zapoznać się z najważniejszymi z nich.

Dowiedz się więcej na temat norm dotyczących ochrony wzroku

Ochrona słuchu

Jakie jest znaczenie poszczególnych części normy DIN EN 352? I w jaki sposób odbieramy sygnały?

Dowiedz się więcej na temat norm dotyczących ochrony słuchu

Półmaski ochronne

Jaka jest różnica między klasami ochrony oddechowej FFP1, FFP2 i FFP3?

Dowiedz się więcej na temat norm dotyczących ochrony dróg oddechowych

Odzież ochronna i kombinezony ochronne

Mnogość norm dotyczących odzieży ochronnej rodzi również wiele pytań – my udzielamy odpowiedzi.

Dowiedz się więcej na temat norm dotyczących tkanin

Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem, substancjami chemicznymi i uderzeniami mechanicznymi – co symbolizują oznaczenia?

Dowiedz się więcej na temat norm dotyczących ochrony dłoni

Obuwie ochronne

W ochronie stóp istnieje tak naprawdę tylko jeden standard, ale towarzyszy mu niezliczona liczba dodatkowych oznaczeń.

Dowiedz się więcej na temat norm dotyczących ochrony stóp