Normy i wytyczne

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nasze produkty spełniają wszystkie niezbędne normy i standardy. Co więcej, stale dążymy do tego, aby nieco je przewyższały. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo, którego nasi klienci – słusznie – od nas oczekują.

Ochrona przed spadającymi przedmiotami – DIN EN 397

Przemysłowe hełmy ochronne uvex spełniają wymagania normy DIN EN 397, zgodnie z którą są przeznaczone do ochrony użytkownika przed spadającymi przedmiotami. Ochrona w miejscu pracy przed mechanicznym uderzeniem w głowę zabezpiecza użytkownika przed możliwymi konsekwencjami takiego zdarzenia, na przykład urazami mózgu czy złamaniami czaszki. Norma obejmuje także ochronę przed bocznym odkształceniem kasku, również w celu zabezpieczenia użytkownika przed niebezpiecznymi urazami głowy.

Zasadniczo przemysłowe kaski ochronne zgodne z normą DIN EN 397 spełniają następujące podstawowe wymagania dotyczące funkcji ochronnych:

 

Wymagania obowiązkoweWymagania opcjonalne
Wymagania te muszą spełniać wszystkie kaski certyfikowane zgodnie z normą EN 397.Wymagania te mogą być spełnione przez kask certyfikowany zgodnie z normą EN 397, ale nie jest to konieczne.
Pionowa amortyzacja uderzeń Bardzo niskie temperatury (–20°C lub –30°C)
Wytrzymałość na przebicie (za pomocą spiczastych lub ostrych narzędzi) Bardzo wysokie temperatury (+150°C)
Ognioodporność Izolacja elektryczna (440 V)
Mocowanie na pasek pod brodę: Pasek pod brodę ustępuje przy min. 150 N i maks. 250 Nz roztopionego metalu (MM)
Odkształcenie boczne

 

 

Wykaz modeli

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Ochrona przed porażeniem elektrycznym i zabezpieczenie głowy przed niebezpieczeństwem przewodzenia elektrycznego – wymagania:

  • Wszystkie kaski muszą również spełniać wymagania normy EN 397.
  • Ochrona przed napięciem zmiennym do 1000 V (AC) lub napięciem stałym do 1500 V (DC)
  • Kaski izolacyjne nie mogą zawierać żadnych elementów przewodzących prąd elektryczny.
  • Otwory wentylacyjne (jeśli są obecne) nie mogą przypadkowo wejść w kontakt z częściami znajdującymi się pod napięciem.

EN 12492 – Kaski dla alpinistów

Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki górskiej – wymagania:

  • Amortyzacja wstrząsów pionowych, czołowych, bocznych, grzbietowych
  • Wytrzymałość na przebicie
  • System nośny (pasek podbródkowy wytrzymuje działanie siły min. 500 N)
  • Wytrzymałość systemu nośnego: Pasek podbródkowy wykazuje zdolność rozciągnięcia do 25 mm
  • Skuteczność systemu nośnego: Kask nie może zsuwać się z głowy