Okulary korekcyjno-ochronne dobre widzenie i bezpieczeństwo

 

Certyfikacja i oznaczenia okularów uvex RX

Certyfikacja okularów korekcyjno-ochronnych

Indywidualnie okulary korekcyjne zgodnie z europejską normą 166 muszą mieć trwałe oznaczenia zarówno na oprawkach, jak i soczewkach. Odpowiednia certyfikacja używanych materiałów przeprowadzana jest w regularnych odstępach czasu przez niezależny instytut badawczy. Oprawki i soczewki muszą mieć oznaczenie producenta i oznaczenie wytrzymałości mechanicznej, natomiast soczewki dodatkowo klasę optyczną.

W zależności od użytego materiału soczewki, stosowane są różne metody testowania pod kątem wytrzymałości mechanicznej. Metody testowania są zdefiniowane w europejskiej normie 168. Jeśli oznaczenia wytrzymałości mechanicznej na oprawce i szybkach różnią się, w odniesieniu do całego środka ochrony wzroku obowiązuje niższa wartość wytrzymałości mechanicznej.

Informujemy, że ze względu na obowiązek oznaczenia, nie ma możliwości zakupu samych oprawek. W stosunku do kompletnych okularów nie należy dokonywać żadnych modyfikacji, które prowadziłyby do pogorszenia właściwości ochronnych okularów.

Wymogi podstawowe zgodnie z EN 166

  • wytrzymałość mechaniczna
Zwiększona wytrzymałośćOdporność na uderzenia, niska energiaOdporność na uderzenia, średnia energia
Badanie metodą spadającej kuli, zrzucenie stalowej kuli (44 g) na soczewkę/ oprawkę z wysokości 1,30 mZrzucenie stalowej kuli (0,88 g) na soczewkę/ oprawkę, prędkość uderzenia 45 m/s ( 162 km/h)Zrzucenie stalowej kuli (0,88 g) na soczewkę/ oprawkę, prędkość uderzenia 120 m/s (432 km/h)
Oznaczenie: S Oznaczenie: FOznaczenie: B

 

Wymogi dodatkowe zgodnie z EN 166

  • odporność na działanie cieczy (krople i rozbryzgi) oznaczenie: „3”
  • odporność na działanie zanieczyszczeń gruboziarnistych (frakcja> 5 μm) oznaczenie: „4”

Wymogi opcjonalne zgodnie z EN 166

  • odporność mechaniczna sprawdzona w ekstremalnych temperaturach (+50°C i -5°C) oznaczenie: „T”
  • to oznaczenie występuje zawsze w połączeniu z odpornością na uszkodzenia mechaniczne (np. FT).

Oznaczenia zgodnie z EN 166, informacje obowiązkowe

Oznaczenie szybek

Oznaczenie producentaKlasa optycznaWytrzymałość mechaniczna
W = uvex1

S = zwiększona wytrzymałość

F = uderzenie, mała energia (45 m/s)

B = uderzenie, średnia energia (120 m/s)

 

Oznaczenie oprawek

Oznaczenie producentaWytrzymałość mechanicznaObowiązująca norma EN
W = uvex

S = zwiększona wytrzymałość

F = uderzenie, mała energia (45 m/s)

B = uderzenie, średnia energia (120 m/s)

166