Ochrona dróg oddechowych: uvex Respiratory Expert System

Twój osobisty przewodnik w dziedzinie ochrony dróg oddechowych dostarczy Ci podstawowej wiedzy, praktycznych wskazówek i informacji na temat warunków prawnych – pomoże Ci również dobrać odpowiednią półmaskę do rodzaju wykonywanej przez Ciebie czynności.

Znajdź idealny sposób ochrony dróg oddechowych!

Wypróbuj naszego wirtualnego konsultanta ds. ochrony dróg oddechowych już teraz.

Przejdź do URES

Szybki sposób na właściwą ochronę dróg oddechowych

Właściwy dobór półmaski ochrony dróg oddechowych jest niezbędny dla ochrony użytkownika i wymaga najwyższej staranności. Aby wybrać odpowiednią półmaskę i odpowiednio chronić drogi oddechowe, należy przestrzegać następujących wskazówek:

  • Rodzaj, charakter i stężenie substancji niebezpiecznych muszą być określone lub znane (patrz numer CAS). Pomiary mogą przeprowadzać np. zrzeszenia zawodowe. Znane muszą być również warunki pracy, z uwzględnieniem wartości granicznej narażenia w miejscy pracy.
  • Środowisko musi zawierać wystarczającą ilość tlenu. Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech odpowiada to min. 17% objętości.
  • Jeśli konieczne jest użycie innych środków ochrony indywidualnej, należy je odpowiednio dostosować do pozostałych warunków. Półmaski ochronne uvex doskonale nadają się do łączenia z okularami ochronnymi uvex.
  • Środki ochrony dróg oddechowych są nieodpowiednie dla osób z brodą, bokobrodami lub głębokimi bliznami w pobliżu konturów uszczelniających półmaski.
  • Półmaski oznaczone symbolem "NR"mogą być używane maksymalnie do 8 godzin. Półmaski oznaczone symbolem "R"mogą być używane do 24 godzin, ale powinny być czyszczone po każdym użyciu. Zasadniczo, półmaskę należy wymienić zawsze w przypadku wyraźnego wzrostu oporu oddechowego.
  • Na podstawie zdefiniowanego/rekomendowanego poziomu ochrony (FFP1, FFP2 lub FFP3), np. przez stowarzyszenia branżowe, można wyłącznie na podstawie tabeli wybrać odpowiedni model ochrony oddechowej dostosowany do warunków pracy. Należy pamiętać, że w celu zwiększenia komfortu noszenia, nasze półmaski FFP3 oferujemy tylko z zaworem wydechowym.

Jeśli w miejscu pracy wymagana jest maska gazowa, półmaski uvex nie zapewniają wystarczającej ochrony.

Znajdź odpowiednią półmaskę

Krótki czas stosowania lub lżejsze zadania w normalnej temperaturze otoczenia
Poziom ochrony PółMaska składana (z zaworem lub bez zaworu) Półmaska (z zaworem lub bez zaworu)
FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110
FFP23200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310
Długi czas stosowania lub ciężkie, trudne czynności w podwyższonej temperaturze otoczenia
Poziom ochrony półMaska składana (z zaworem) Półmaska (z zaworem)
FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110
FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP33310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315
Z warstwą węgla aktywnego przeciw nieprzyjemnym zapachom
Poziom ochrony półMaska składana (z zaworem) Półmaska (z zaworem)
FFP1
FFP23220, 5220 2220, 7220
FFP35320 7320

Wykaz zastosowań

CzynnośćSubstancje szkodliweKlasa bezpieczeństwa
FFP1FFP2FFP3
Obróbka drewna
Drewno iglaste: Szlifowanie i cięcieDrobne cząsteczki, pył drzewnyX
Drewno liściaste (dąb, buk, drewno tropikalne): Szlifowanie i cięcieDrobne cząsteczki, pył drzewnyX
Ścieranie/usuwanie farby szczotką Drobne cząsteczki farbX
Ścieranie/usuwanie farby szczotką (farby zawierające chrom)Drobne cząsteczki farbX
Farby rozpuszczalne w wodzie zawierające miedź/chrom/arsen Delikatna mgiełka farbyX
Branża budowlana i okołobudowlana
Prace cementowe, tynkowanie, układanie płytek, pokrycia dachowe Cement, pył z gładzi/płytek/cegiełX
Murarstwo: Cięcie, wiercenie, wyburzanieX
Azbest: Prace na małą skalęWłóknaX
Izolacja dachu: Włókna szklane i mineralne Pył i włóknaX
Masa szpachlowa / wypełniacze: SzlifowaniePyłX
Prace spawalnicze
Spawanie stali nierdzewnej i aluminiumTlenek metalu i tlenek glinuX
Lutowanie twardePyłX
Obróbka metalu
Metal: Wiercenie, szlifowanie, frezowanie, szlifowanie kątowe Pyły metali X
Stale wysokostopowe / stal nierdzewna: Wiercenie, szlifowanie, frezowanie, szlifowanie kątowe Pyły metali X
Utylizacja/usuwanie zanieczyszczeń
Sortowanie i usuwanie odpadówKurz, grzybyX
Utylizacja odpadów medycznych Bakterie, zarodnikiX
Zamiatanie podłóg Kurz (nietoksyczny)X
Pyły skażone radioaktywniePyłX
Rolnictwo
Choroby zwierzęce / leczenie chorych zwierzątBakterie, wirusyX
Radzenie sobie z zarodnikami pleśniZarodnikiX
Prace związane z przygotowaniem siana, uprawą zboża i uzyskiwaniem mąkiPyłX
Medycyna/opieka/zdrowie
Alergie, pyłki, kurz domowy, sierść zwierząt Kurz, cząsteczki, zarodnikiX
Bakterie, wirusy, infekcje, Legionella Bakterie, wirusyX

Podane klasy filtrów są wymaganiami minimalnymi i służą jako wartości orientacyjne. Przed użyciem środka ochrony dróg oddechowych użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy spełnia on wymagania w odniesieniu do substancji niebezpiecznej i jej stężenia!

Filtry cząsteczek dzielą się na trzy klasy:

  • FFP1: dla pyłów, które nie mają działania toksycznego ani fibrogennego. Możliwość stosowania do 4-krotności odpowiedniej wartości granicznej (AGW).
  • FFP2: dla pyłów szkodliwych dla zdrowia lub toksycznych w niewielkim stopniu, par i dymów; filtr do stałych i ciekłych cząsteczek o średniej retencji. Możliwość stosowania do 10-krotności odpowiedniej wartości granicznej (AGW*).
  • FFP3: dla pyłów toksycznych, par i dymów; filtr do stałych i ciekłych aerozoli o dużej retencji. Ochrona przed stężeniem nawet 30-krotnie przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenie (AGW*).

* AGW = wartość graniczna narażenia w miejscu pracy to średnie stężenie substancji we wdychanym powietrzu w miejscu pracy, do którego nie zachodzi ryzyko (chronicznego ani ostrego) uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracownicy pracują tam pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. AGW zastępuje maksymalną koncentrację w miejscu pracy (MAK) i techniczną wartość koncentracji (TRK) – jednak dopóki te dwie wartości nie zostaną jeszcze w pełni uwzględnione w AGW, mogą być przejściowo nadal wykorzystywane do oceny zagrożenia w miejscu pracy.