Stopka redakcyjna

Wydawca

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth NIEMCY

Telefon 0911 / 97 36 - 0
Fax 0911 / 97 36 - 1760
E-mail: safety@uvex.de

Siedziba spółki: Fürth
Amtsgericht Fürth HRB399
NIP UE DE 132 756 048

Kierownictwo:
Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann

Wskazówki prawne

Witamy Cię na stronie uvex i cieszymy się z Twojego zainteresowania naszą firmą i produktami. Prosimy Cię o podanie danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne.

Wszystkie dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej uvex są przechowywane, przetwarzane i, jeśli to konieczne, przekazywane firmom z grupy uvex wyłącznie w celu indywidualnego wsparcia, przesyłania informacji o produktach lub składania ofert usług. uvex gwarantuje, że Twoje dane będą traktowane poufnie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, wizualne i animacje oraz ich aranżacje na stronach internetowych uvex podlegają ochronie na podstawie praw autorskich i innych praw ochronnych własności intelektualnej. Treści tych stron internetowych nie mogą bez zgody być kopiowane w celach handlowych, rozpowszechniane ani zmieniane.

Znaki towarowe

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie marki wymienione na stronach internetowych uvex są chronionymi prawem znakami towarowymi. Dotyczy to w szczególności należących do uvex znaków towarowych, nazw produktów, logo firmy i emblematów.

Odpowiedzialność i gwarancja

Niniejsza strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak uvex może zagwarantować brak błędów i dokładność informacji zawartych na stronie tylko w następujących warunkach:

  1. Z zastrzeżeniem przepisu pod nr. 2) nie ponosimy odpowiedzialności – z jakiegokolwiek powodu prawnego – za nieznaczne naruszenia zobowiązań przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. W przypadku nieznacznego zaniedbania podstawowych obowiązków nasza odpowiedzialność ogranicza się do wysokości typowej przewidywalnej szkody.
  2. Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała, szkód zdrowotnych, utraty życia ani niezawinionej odpowiedzialności.

Brak licencji

Chcielibyśmy, aby strona internetowa uvex była innowacyjna i dostarczała wiele informacji. Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa spełni Twoje oczekiwania. Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem licencji na korzystanie z własności intelektualnej uvex ani osób trzecich.

System utylizacji

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH w zakresie utylizacji korzysta z rozwiązań Interseroh. Nasz numer producenta to 138332.

Agencja internetowa

Aquarius Digital GmbH
www.aquarius.biz

Implementacja techniczna

netlogix Web Solutions
websolutions.netlogix.de