Normy i wytyczne

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nasze produkty spełniają wszystkie niezbędne normy i standardy. Co więcej, stale dążymy do tego, aby nieco je przewyższały. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo, którego nasi klienci – słusznie – od nas oczekują.

DIN EN 352 – Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne

Norma DIN EN 352 reguluje ogólne wymagania dotyczące ochrony słuchu w kontekście odzieży ochronnej.

Wybór odpowiedniego środka ochrony słuchu zgodnie z DIN EN 352 zależy od konkretnych warunków pracy, a także od rodzaju hałasu występującego w miejscu pracy. Wymagania dotyczące ochrony słuchu uwzględniają zatem następujące rodzaje środków ochrony słuchu:

 • zatyczki do uszu
 • ochronniki słuchu
 • dźwiękowe kaski ochronne
 • dźwiękowe kombinezony ochronne

Oprócz ogólnych wymagań ujętych w normie DIN EN 352 specyficzne właściwości produktu i wymagania są regulowane w ramach innych specjalnych norm.

Zgodnie z DIN EN 352 wszystkie ochraniacze słuchu muszą być oznakowane w następujący sposób:

 • Nazwa producenta lub marka handlowa i nazwa modelu
 • Numer normy europejskiej
 • Wskazówki dotyczące użytkowania, stosowania i noszenia (w zależności od potrzeby)
 • Specyfikacje rozmiarów nominalnych
 • Oznaczenie CE
 • Wskazówki dotyczące wielokrotnego lub jednorazowego użytku (dotyczy wkładek dousznych)
 • Oznaczenie prawej lub lewej strony (w przypadku wkładek usznych)

DIN EN 352-1 – Nauszniki przeciwhałasowe

Zgodnie z normą DIN EN 352-1 nauszniki przeciwhałasowe to środki ochrony słuchu, których nauszniki obejmują małżowinę uszną użytkownika. Ochronniki słuchu są zalecane szczególnie w środowisku, w którym ich częste zakładanie i zdejmowanie wiąże się ze zmieniającym się poziomem hałasu i obciążeniem hałasem.

Poszczególne części normy DIN EN 352-1, zawierającej wymagania dotyczące ochronników słuchu, regulują między innymi następujące kwestie:

 • Wymagania dotyczące ochronników słuchu przymocowanych do przemysłowych kasków ochronnych (część 3)
 • Wymogi techniczne dotyczące bezpieczeństwa i testy ochronników słuchu zależnych od poziomu hałasu (część 4)
 • Wymogi techniczne dotyczące bezpieczeństwa i testy ochronników słuchu z aktywną kompensacją dźwięku (część 5)
 • Wymogi techniczne dotyczące bezpieczeństwa i testy ochronników słuchu z systemami do komunikacji (część 6)

DIN EN 352-2 – Wkładki przeciwhałasowe

Według normy DIN EN 352-2 wkładki przeciwhałasowe to wszystkie środki ochrony słuchu, które są noszone bezpośrednio w kanale słuchowym lub w otworze słuchowym.

Zgodnie z przepisami stosowanie wkładek przeciwhałasowych zaleca się w następujących przypadkach:

 • podczas przebywania w stałym hałasie (o niewielkim natężeniu)
 • u osób z tendencją do silnego pocenia się podczas stosowania ochronników słuchu
 • podczas jednoczesnego noszenia okularów ochronnych
 • podczas noszenia innego wyposażenia ochronnego, takiego jak środki ochrony głowy, dróg oddechowych, układu oddechowego i twarzy
 • razem z ochronnikami słuchu podczas przebywania przez krótki czas w ekstremalnym hałasie

Podczas gdy ogólne wymagania dotyczące zatyczek do uszu reguluje norma DIN EN 352-2, w części 7 opisane są wymagania techniczne odnoszące się do bezpieczeństwa i testy zatyczek do uszu w zależności od stopnia natężenia hałasu.

DIN EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

Norma DIN EN 352-3 opisuje wszystkie ochronniki słuchu przymocowywane bezpośrednio do przemysłowych hełmów ochronnych.

DIN EN 352-7 – zatyczki do uszu / ochronniki słuchu zależne od poziomu

Zatyczki do uszu / ochronniki słuchu zależne od poziomu zostały zaprojektowane tak, aby nie izolować istotnych dźwięków z zewnątrz, a jednocześnie tłumić hałas o wysokim natężeniu. Mogą być stosowane w miejscach o okresowej lub przerywanej emisji hałasu (hałasu impulsowego), w których muszą być słyszalne zewnętrzne sygnały ostrzegawcze. Norma ta obejmuje zatyczki do uszu / ochronniki słuchu wyposażone w elektroniczny układ scalony do celów regeneracji dźwięku.

Oznaczenia percepcji sygnałów

Środki ochrony słuchu można klasyfikować jako szczególnie odpowiednie dla danych obszarów zastosowania według wdrożonej przez zrzeszenie zawodowe metody obliczeniowej.

Klasyfikacja wygląda następująco:

Przepisy dotyczące ochrony w miejscu pracy w odniesieniu do redukcji hałasu i drgań