Normy i wytyczne

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nasze produkty spełniają wszystkie niezbędne normy i standardy. Co więcej, stale dążymy do tego, aby nieco je przewyższały. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo, którego nasi klienci – słusznie – od nas oczekują.

DIN EN 149 – Urządzenia do ochrony układu oddechowego, półmaski filtrujące do ochrony przed cząsteczkami

Maski ochrony dróg oddechowych i półmaski filtrujące, które są zgodne z normą DIN EN 149, chronią użytkownika przed zanieczyszczeniami cząsteczkowymi, takimi jak pył i dym z aluminium, włókna szklane, pył drzewny i inne cząsteczki substancji szkodliwych w zależności od rodzaju i stężenia substancji szkodliwej półmaska ochrony dróg oddechowych musi zapewniać jedną z trzech klas ochronności.

Klasyfikacja półmasek filtrujących do ochrony przed cząsteczkami

Zgodnie z normami DIN EN 149:2001 i A1:2009 półmaski filtrujące i maski z wymiennymi filtrami dzielą się według klasy ochrony dróg oddechowych. Poszczególne klasy są odpowiednie dla różnych obszarów zastosowania w zależności od stopnia obciążenia:

<td/>

Poziomy ochrony półmasek filtrujących zabezpieczających przed cząsteczkami
Poziom ochronyOgraniczenia
FFP1nie może być stosowana przeciw cząstkom substancji rakotwórczych czy radioaktywnych ani przeciw znajdującym się w powietrzu czynnikom biologicznym grup ryzyka 2 i 3 czy enzymom
FFP2nie może być stosowana przeciw cząstkom substancji radioaktywnych ani przeciw znajdującym się w powietrzu czynnikom biologicznym grupy ryzyka 3 czy enzymom
FFP3

Więcej na temat ochrony klas oddechowych dowiesz się na stronie poświęconej FFP.

Nowa wersja normy DIN EN 149 wprowadza również regulacje w kwestii wykorzystywania półmasek filtrujących wyłącznie w czasie jednej zmiany roboczej oraz ponownego używania ich w ciągu kilku zmian. W związku z tym w normie podano wytyczne dotyczące ich czyszczenia i dezynfekcji. Możliwość ponownego użycia zależy od różnych czynników środowiska pracy:

  • stężenia substancji szkodliwych
  • intensywności oddychania
  • upału
  • wilgotności
  • higieny

Zgodnie z normą w przypadku ponownego użycia półmasek filtrujących stosuje się następujące oznaczenia:

  • R = półmaska filtrująca jest wielokrotnego użytku.
  • NR = półmaska filtrująca może być stosowana maksymalnie podczas jednej zmiany.