Normy i wytyczne

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nasze produkty spełniają wszystkie niezbędne normy i standardy. Co więcej, stale dążymy do tego, aby nieco je przewyższały. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo, którego nasi klienci – słusznie – od nas oczekują.

Indywidualne środki ochrony wzroku – DIN EN 166

Europejska norma DIN EN 166 opisuje wszystkie ogólne wymagania dotyczące indywidualnych środków ochrony wzroku. Produkty zgodne z DIN EN 166 składają się z oprawek okularów i soczewek, które według innych norm dzielą się na soczewki ochronne i soczewki z efektem filtrowania.

Oznaczenia zgodnie z DIN EN 166

Informacje techniczne dotyczące soczewek okularów ochronnych podawane są zgodnie z normą EN 166 w następującej kolejności:

 • Poziom ochrony (tylko filtr)
 • Znak identyfikacyjny producenta
 • Klasa optyczna (poza szybkami nasadowymi)
 • Znak certyfikacji (jeśli dotyczy)
 • Znak uproszczony wytrzymałości mechanicznej
 • Znak uproszczony nieprzylegania roztopionego metalu

DIN EN 169 – Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych

W oparciu o specjalne wymagania normy dotyczącej ochrony wzroku EN 169 określono poziomy ochrony i wymagania odnoszące się do współczynnika przepuszczania dla filtrów do przyłbic przeznaczonych do ochrony pracowników podczas następujących prac:

 • lekkiego cięcia za pomocą palnika
 • lutowania
 • spawania
 • żłobienia łukiem elektrycznym
 • cięcia plazmowego

Oznaczenie i poziomy ochrony filtrów spawalniczych zgodnie z normą EN 169

Filtry spawalnicze muszą posiadać trwałe oznakowanie na krawędziach. Pierwsza liczba odnosi się do klasy ochrony roboczych okularów ochronnych. Zgodnie z DIN EN 169 w zależności od procesu przy wyższym natężeniu prądu wymagany jest wyższy poziom ochrony. 

Filtry chroniące przed nadfioletem – DIN EN 170

Standardy odnoszące się do specjalnych wymagań dotyczących produktów, które zostały zdefiniowane w normie DIN EN 170, określają poziomy ochrony i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów ochrony przed nadfioletem. Nadmierna ekspozycja soczewki oka na działanie światła ultrafioletowego może spowodować utratę jasności widzenia, co może prowadzić do pogorszenia lub utraty wzroku. Szkła okularów ochronnych zgodne z normą EN 170 spełniają zatem wymagania dotyczące wydajności ochrony, niezbędnej w celu zabezpieczenia oka podczas prac związanych z działaniem promieniowania ultrafioletowego.

W przeciwieństwie do filtra ochronnego spawalniczego zgodnego z normą EN 169 filtry chroniące przed nadfioletem nie są odpowiednie do bezpośredniej ani pośredniej obserwacji łuku. 

DIN EN 172 Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

Wśród specjalnych standardów dotyczących indywidualnych środków ochrony wzroku norma DIN EN 172 opisuje wymagania odnoszące się do fizycznych właściwości filtrów używanych do niwelowania działania promieni słonecznych w zastosowaniach przemysłowych. W zakresie tych właściwości wymieniono na przykład właściwości mechaniczne i optyczne oraz wymagania dotyczące filtrów przeciwsłonecznych.

W celu użytkowania filtrów przeciwsłonecznych do zastosowań przemysłowych należy spełnić ogólne wymagania dotyczące indywidualnych środków ochrony wzroku zgodnie z DIN EN 166. W zależności od zastosowania filtr przeciwsłoneczny zgodny z DIN EN 172może być użyty jako filtr w okularach lub filtr samodzielny.

Dzięki innowacyjnym technologiom filtry przeciwsłoneczne uvex zgodne z normą DIN EN 172 oferują idealną percepcję kolorów, a przy tym optymalną ochronę.