Normy i wytyczne

Nasze produkty spełniają oczywiście wszystkie niezbędne normy i standardy. Co więcej, stale dążymy do tego, aby nieco je przewyższały. Wszystko po to, aby dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa, którego nasi klienci słusznie od nas oczekują.

EN ISO 20345 – Środki ochrony indywidualnej, obuwie bezpieczne

Norma EN ISO 20345 określa zarówno podstawowe, jak i dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego do użytku komercyjnego. Obuwie z certyfikatem zgodności z normą EN ISO 20345 ma na celu ochronę użytkownika przed uderzeniami, zakleszczeniem, spadającymi lub toczącymi się przedmiotami, wejściem między ostre lub spiczaste przedmioty, gorącem lub zimnem oraz kontaktem z substancjami gorącymi.

Przykłady aspektów uwzględnionych w normie dotyczą zagrożeń mechanicznych, właściwości antypoślizgowych, zagrożeń termicznych i właściwości ergonomicznych. Dodatkowe normy związane z poszczególnymi czynnościami odnoszą się do zagrożeń dotyczących na przykład obuwia ochronnego elektroizolacyjnego czy obuwia chroniącego przed substancjami chemicznymi i innymi.

Podstawowe wymagania opisane w normie EN ISO 20345 określają między innymi:

  • wysokość cholewki buta
  • obszar pięty w przypadku trzewików
  • minimalną długość oraz odporność na nacisk i uderzenia podnoska
  • przepuszczalność pary wodnej i ilość pary wodnej dla wierzchniej warstwy materiału
  • grubość podeszwy i jej odporność na ścieranie

W zależności od spełnianych wymagań obuwiu ochronnemu przypisuje się różne klasy ochrony. Obuwie ochronne należące do klasy ochrony SB spełnia minimalne wymagania określone w normie EN ISO 20345. Obuwie ochronne spełniające inne, dodatkowe wymagania klasyfikuje się zgodnie z jego właściwościami do klas ochrony od S1 do S5

Oznaczenia na obuwiu

Oznaczenia obuwia do celów komercyjnych

Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia ze skóryObuwie ochronne
EN ISO 20345
Obuwie zawodowe
EN ISO 20347
Podstawowe wymagania dotyczące butów i odporności podnoska na uderzeniaSB
200 dżuli
OB
brak wymagań
Wymagania dodatkowe:
Zabudowana pięta
Antystatyczność
Absorpcja energii w obszarze pięty
Odporność na paliwo
S1O1
(brak odporności na paliwo)
Wymagania dodatkowe: jak wyżej, dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wodyS2O2
Wymagania dodatkowe: jak wyżej, dodatkowo
odporność na przebicie*
Profilowana podeszwa
S3O3
Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia z PCW lub PU   
Podstawowe wymagania dotyczące obuwia i odporności podnoska na uderzeniaSB
200 dżuli
OB
brak wymagań
Wymagania dodatkowe:
Antystatyczność
Absorpcja energii w obszarze pięty
Odporność na paliwo
Odporność na przebicie*
Profilowana podeszwa
S5O5
Zastosowanie obuwia zależy od rodzaju ryzyka. W przypadku wszystkich rodzajów obuwia mogą być zalecane wymagania dodatkowe (np. wymagania dotyczące izolacji przed ciepłem lub zimnem, odporności na przebicie lub rezystancji skrośnej w przypadku wyładowań elektrostatycznych). Tego rodzaju obuwie wymaga odpowiedniego oznaczenia. Zasady przeprowadzania testów pod kątem wszystkich podstawowych i dodatkowych wymagań są określone w normie EN ISO 20344.

Jedno z poniższych trzech wymagań musi zostać spełnione i oznaczone odpowiednio na obuwiu:

<td/>
Oznacz.Środowisko testoweWarunki testoweWspółczynnik tarcia
SRAWłaściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce z roztworem laurylosiarczanu sodu NaLSPrzesuwanie stopy do przodu
równe przesuwanie do przodu
nie mniej niż 0,28
nie więcej niż 0,32
SRB Właściwości antypoślizgowe na stalowej posadzce z glicerynąPrzesuwanie stopy do przodu
równe przesuwanie do przodu
nie mniej niż 0,13
nie więcej niż 0,18
SRC Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej podłodze z roztworem laurylosiarczanu sodu i na stalowej podłodze z glicerynąobejmuje wszystkie warunki testowe wymienione w punktach a i b

Dodatkowe wymagania dotyczące specjalnych zastosowań wraz z odpowiednimi symbolami (fragment)

SymbolRODZAJE ZAGROŻEŃ OBJĘTE OCHRONĄEN ISO 20345EN ISO 20347
SBS1S2S3S5OBO1O2O3
Wymaganie podstawowe
POdporność na przebicie*
AObuwie antystatyczne
EAbsorpcja energii w obszarze pięty
HIIzolacja cieplna
CIIzolacja przed zimnem
WRUPrzepuszczalność i absorpcja wody przez cholewkę buta
HROOdporność podeszwy na ciepło kontaktowe (+300°C/min)
WRWodoszczelność całego buta
MOchrona śródstopia
FOOdporność na oleje i benzynę

 

=> spełnia zalecane wymagania
=> wymóg może zostać spełniony, ale nie jest zalecany

* Odporność na przebicie

Uwaga: Należy pamiętać, że odporność na przebicie tego obuwia została określona w warunkach laboratoryjnych przy użyciu znormalizowanego trzpienia testowego o średnicy 4,5 mm przy użyciu siły 1100 N. Użycie większej siły lub cieńszego trzpienia może zwiększać ryzyko przebicia. W takich przypadkach należy rozważyć alternatywne środki zapobiegawcze.
Wśród środków ochrony indywidualnej stóp dostępne są obecnie dwa ogólne typy wkładek odpornych na przebicie. Wykonane są one z materiałów metalicznych i niemetalicznych. Oba typy spełniają minimalne wymagania dotyczące odporności na przebicie zgodnie z normami oznaczonymi na obuwiu, ale każdy z nich ma inne dodatkowe zalety lub wady, w tym:

Typ metaliczny jest mniej podatny na uszkodzenia spowodowane ostrym kształtem przedmiotu (np. średnica, geometria, ostrość). Ze względu na ograniczenia produkcji obuwia nie cała powierzchnia bieżnika jest pokryta.

Typ niemetaliczny może być lżejszy i bardziej elastyczny oraz zajmuje większą powierzchnię w porównaniu z metalem, ale charakteryzuje się większą podatnością na przebicie ze względu na kształt ostrego przedmiotu / źródła zagrożenia (np. średnica, geometria, ostrość). Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju wkładki odpornej na przebicie w Twoim obuwiu, skontaktuj się z producentem lub dostawcą, zgodnie z informacją dla użytkownika.