Normy i wytyczne

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nasze produkty spełniają wszystkie niezbędne normy i standardy. Co więcej, stale dążymy do tego, aby nieco je przewyższały. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo, którego nasi klienci – słusznie – od nas oczekują.

EN ISO 20345 – Środki ochrony indywidualnej, obuwie ochronne

Norma EN ISO 20345 określa zarówno podstawowe, jak i dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego do użytku komercyjnego. Obuwie z certyfikatem zgodności z normą EN ISO 20345 ma na celu ochronę użytkownika przed uderzeniami, zakleszczeniem, spadającymi lub toczącymi się przedmiotami, wejściem między ostre lub spiczaste przedmioty, ciepłem lub zimnem oraz kontaktem z gorącymi substancjami.

Przykładami aspektów, o których mowa w normie, są radzenie sobie z zagrożeniami mechanicznymi, antypoślizgowość, zagrożenia termiczne i właściwości ergonomiczne. Dodatkowe normy odnoszące się do poszczególnych czynności dotyczą zagrożeń związanych na przykład z obuwiem z izolacją elektryczną, obuwiem chroniącym przed chemikaliami itp.

Wszystkie zmiany w normie DIN EN ISO 20345 można znaleźć tutaj:

Zobacz wpis na blogu

 

Podstawowe wymagania opisane w normie EN ISO 20345 określają między innymi:

 • wysokość cholewki
 • obszar pięty w przypadku trzewików
 • minimalną długość oraz odporność na nacisk i uderzenia podnoska
 • przepuszczalność pary wodnej i ilość pary wodnej dla wierzchniej warstwy materiału
 • grubość podeszwy i jej odporność na ścieranie

W zależności od spełnianych wymagań obuwiu ochronnemu przypisuje się różne klasy ochrony. Obuwie ochronne należące do klasy ochrony SB spełnia minimalne wymagania określone w normie EN ISO 20345. Obuwie ochronne spełniające inne, dodatkowe wymagania klasyfikuje się zgodnie z jego właściwościami do klas ochrony od S1 do S7.

 

Oznaczenia na obuwiu

 

Etykieta na obuwiu zawiera następujące informacje:

 1. Producent
 2. Symbol CE
 3. Oznaczenie typu producenta
 4. Numer artykułu
 5. Rozmiar
 6. Liczba norm europejskich
 7. Symbol ochrony
 8. Data produkcji
 9. Kraj produkcji
 10. Adres pocztowy producenta
 11. Symbol UKCA

Nowa norma - EN ISO 20345:2022

Wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia ochronnego (wg EN ISO 20345:2022, oznaczenie S) i butów roboczych (wg EN ISO 20347:2022, oznaczenie O)

Symbol Wymóg Kategoria
SB S1 S2 S3 S3l S3S S5 S6 S7 S7L S7S o1 O2
Wymaganie podstawowe
Podnoske, testowany w badaniu upadku 200 dżuli i badaniu naciksu 15kN - -
But ze skóry lub innych materiałów, oprócz pełnej gumy lub pełnych polimerów -  
But z pełnej gumy lub z pełnych polimerów - - - - - - - - - - -
Antypoślizgowość na posłożu ceramicznym pokrytym roztworem NaLS
Zamknięty obszar pięty
A Obuwie antystatyczne
E Absorpcja energii w obszarze pięty
WPA Przenikanie wody i wchłanianie wody przez zewnętrzny materiał buta - - -
WR Wodoszczelność całego buta -
P Odporność na przebicia, wkładka metalowa - - - -
PL Odporność na przebicia, wkładka niemetalowa, przebadana przy uzyciu gwoździa testowego 4,5 mm - - - - -
PS Odporność na przebicia, wkładka niemetalowa, przebadana przy uzyciu gwoździa testowego 3,0 mm - - - - -
Podeszwa profilowa

 

=> spełnia zalecane wymagania
=> wymóg może zostać spełniony, ale nie jest zalecany

Dodatkowe wymagania do zastosowań specjalnych

sYMBOL wYMÓG
FO Odporność zewnętrznej podeszwy na paliwo
SR Antypoślizgowość na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną
HI Izolacja cieplna podeszwy
CI Izolacja termiczna podeszwy
HRO Zachowanie podeszwy zewnętrznej na ciepło kontaktowe
M Ochrona śródstopia
AN Ochrona kostek
CR Odporność na przecięcie cholewki buta
SC Odporność na ścieranie opcjonalnych nakładek górnych
LG Utrzymanie podeszew na drabinach

 

Dla lepszego zrozumienia, w katalogu prezentujemy oznaczenia według starej i nowej normy dla każdego produktu. Przestawianie produktów będzie następować stopniowo. Na podstawie oznaczenia w produkcie można zauważyć, według jakiej wersji normy produkt jest certyfikowany.

Norma EN 20345:2011

Oznaczenia obuwia do użyku przemysłowego

Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia ze skóry Obuwie ochronne
EN ISO 20345
Obuwie zawodowe
EN ISO 20347
Podstawowe wymagania dotyczące butów i odporności podnoska na uderzenia SB
200 dżuli
OB
brak wymagań
Wymagania dodatkowe:
Zabudowana pięta
Antystatyczność
Absorpcja energii w obszarze pięty
Odporność na paliwo
S1 O1
(brak odporności na paliwo)
Wymagania dodatkowe: jak wyżej, dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wody S2 O2
Wymagania dodatkowe: jak wyżej, dodatkowo
odporność na przebicie*
Profilowana podeszwa
S3 O3
Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia z PCW lub PU    
Podstawowe wymagania dotyczące obuwia i odporności podnoska na uderzenia SB
200 dżuli
OB
brak wymagań
Wymagania dodatkowe:
Antystatyczność
Absorpcja energii w obszarze pięty
Odporność na paliwo
Odporność na przebicie*
Profilowana podeszwa
S5 O5
Zastosowanie obuwia zależy od rodzaju ryzyka. W przypadku wszystkich rodzajów obuwia mogą być zalecane wymagania dodatkowe (np. wymagania dotyczące izolacji przed ciepłem lub zimnem, odporności na przebicie lub rezystancji skrośnej w przypadku wyładowań elektrostatycznych). Tego rodzaju obuwie wymaga odpowiedniego oznaczenia. Zasady przeprowadzania testów pod kątem wszystkich podstawowych i dodatkowych wymagań są określone w normie EN ISO 20344.

Jedno z poniższych trzech wymagań musi zostać spełnione i oznaczone odpowiednio na obuwiu:

Oznacz. Środowisko testowe Warunki testowe Współczynnik tarcia
SRA Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce z roztworem laurylosiarczanu sodu NaLS Przesuwanie stopy do przodu
równe przesuwanie do przodu
nie mniej niż 0,28
nie więcej niż 0,32
SRB Właściwości antypoślizgowe na stalowej posadzce z gliceryną Przesuwanie stopy do przodu
równe przesuwanie do przodu
nie mniej niż 0,13
nie więcej niż 0,18
SRC Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej podłodze z roztworem laurylosiarczanu sodu i na stalowej podłodze z gliceryną obejmuje wszystkie warunki testowe wymienione w punktach a i b

Dodatkowe wymagania dotyczące specjalnych zastosowań wraz z odpowiednimi symbolami (fragment)

SymbolRODZAJE ZAGROŻEŃ OBJĘTE OCHRONĄEN ISO 20345EN ISO 20347
SBS1S2S3S5OBO1O2O3
Wymaganie podstawowe
POdporność na przebicie*
AObuwie antystatyczne
EAbsorpcja energii w obszarze pięty
HIIzolacja cieplna
CIIzolacja przed zimnem
WRUPrzepuszczalność i absorpcja wody przez cholewkę buta
HROOdporność podeszwy na ciepło kontaktowe (+300°C/min)
WRWodoszczelność całego buta
MOchrona śródstopia
FOOdporność na oleje i benzynę

 

=> spełnia zalecane wymagania
=> wymóg może zostać spełniony, ale nie jest zalecany

* Odporność na przebicie

Uwaga: Należy pamiętać, że odporność obuwia na przebicie została określona w warunkach laboratoryjnych przy użyciu znormalizowanego gwoździa testowego o średnicy 4,5 mm przy użyciu siły 1100 N. Użycie większej siły lub cieńszego gwoździa może zwiększać ryzyko przebicia. W takich przypadkach należy rozważyć alternatywne środki zapobiegawcze.
Wśród środków ochrony indywidualnej stóp dostępne są obecnie dwa ogólne typy wkładek odpornych na przebicie. Wykonane są one z metalu oraz materiałów niemetalicznych. Oba typy spełniają minimalne wymagania dotyczące odporności na przebicie zgodnie z normami oznaczonymi na obuwiu, ale każdy z nich ma inne dodatkowe zalety lub wady, w tym:

Wkładki metalowe - mniej podatny na uszkodzenia spowodowane ostrym kształtem przedmiotu (np. średnica, geometria, ostrość). Ze względu na ograniczenia produkcji obuwia nie cała powierzchnia bieżnika jest pokryta.

Wkładki niemetalowe - mogą być lżejsze i bardziej elastyczne oraz chronią większą powierzchnię w porównaniu z metalem, ale charakteryzują się większą podatnością na przebicie ze względu na kształt ostrego przedmiotu / źródła zagrożenia (np. średnica, geometria, ostrość). Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju wkładki odpornej na przebicie w Twoim obuwiu, skontaktuj się z producentem lub dostawcą, zgodnie z informacją dla użytkownika.