Ekonomiczny zrównoważony rozwój

uvex safety group enconomic responsibility

Marka uvex dąży do zapewnienia pracownikom we wszystkich działach przedsiębiorstwa przyszłościowych miejsc pracy. Nasz rozwój powinien następować jakościowo, w sposób zrównoważony i z uwzględnieniem wartości ‒ cała działalność firmy opiera się na tych zasadach. Maksymalizacja zysku nie jest dla nas kluczowa, próbujemy zawsze jak najlepiej zrównoważyć rozwój, zyski i ryzyko.

Odpowiednie, właściwe dla ryzyka odsetki naszego włożonego kapitału służą przede wszystkim utrzymaniu przedsiębiorstwa ‒ i powodują, że uvex safety group, a także cały koncern, mogą spokojnie patrzeć w niepewną przyszłość dzięki solidnemu fundamentowi. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na naszą niezależność od banków.

Wskaźniki ekonomiczne uvex group 2017/18