Jak i dlaczego obliczamy ślad CO₂ naszych produktów?

Aby najpóźniej do 2050 r. pomóc w osiągnięciu celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie w zakresie neutralności klimatycznej, należy najpierw obliczyć obecne emisje, aby można było określić późniejsze potencjalne oszczędności.

Aby określić emisję gazów cieplarnianych przez nasze produkty w całym łańcuchu dostaw i zapewnić naszym klientom kompleksowy obraz śladu węglowego firmy, rozpoczęliśmy obliczanie śladu CO₂ pierwszych produktów.

Ślad węglowy produktów uvex - Lista do pobrania

Ślad węglowy produktów uvex - Lista do pobrania

Pobierz listę


Co rozumiemy przez ślad węglowy?

Ślad węglowy mierzy się poprzez obliczenie emisji. Określa całkowitą ilość emisji gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla lub CO2) związanych na przykład ze zużyciem zasobów, procesami produkcyjnymi, transportem lub zużyciem energii.

Wszystkie procesy związane z życiem produktu są uwzględniane przy obliczaniu jego śladu węglowego. W naszych obliczeniach rozróżniamy zasadę „cradle-to-customer” i „cradle-to-grave”. Naszym celem jest wykorzystanie tych danych do identyfikacji potencjału oszczędności (na przykład poprzez analizę punktów krytycznych) i komunikowanie naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Obliczenia mogą być również wykorzystane jako podstawa dla przyszłych procesów projektowania i rozwoju produktu.

Jakich metod pomiarowych używamy do obliczania śladu węglowego produktu?

uvex oblicza ślad węglowy swoich produktów, stosując metodologię określoną w międzynarodowej normie ISO 14067. Ślad węglowy obliczamy, korzystając z oprogramowania SimaPro i modelu systemu odcięcia z bazy danych ecoinvent informacji, które zbieramy od naszych dostawców i zbiorów danych na podstawie naszych własnych pomiarów. Metoda obliczeniowa odpowiada w skrócie: IPCC 2021 GWP 100a (w oparciu o ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Database ecoinvent 3.8. Zakres: cradle to customer. Podane wartości CO2 obowiązują w okresie obliczeniowym i mogą podlegać trwałym zmianom.