Pracujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ochrona ludzi – uvex chce to robić przede wszystkim zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako producent z dużymi kompetencjami w produkcji własnej mamy wpływ na znaczną część łańcucha wartości. Wykorzystujemy go, aby osiągnąć nasze cele zrównoważonego rozwoju w kwestii ekologii, ekonomii, warunków pracy i praw człowieka, pracowników, społeczeństwa oraz produktu. Od roku rozliczeniowego 2017/2018 uvex group publikuje swój raport zrównoważonego rozwoju w wersji online zgodnie z wytycznymi indeksu zawartości GRI.

Pełna wersja na uvex-group.COM

 Szczegóły dotyczące indeksu GRI 


Nasze cele zrównoważonego rozwoju

Ekonomiczny zrównoważony rozwój
 • Internacjonalizacja segmentów biznesowych
 • Rozbudowa pozycji rynkowej w USA
 • Rozbudowa i modernizacja własnych zakładów produkcyjnych uvex
 • Różne inicjatywy cyfryzacji w celu zabezpieczenia przyszłości w uvex group
Zrównoważony rozwój ekologiczny
 • Obniżenie zużycia energii w ramach DIN EN ISO 50001 o 6,5% do końca roku rozliczeniowego 2019/20 w odniesieniu do parametrów energetycznych (podstawa – rok rozliczeniowy 2016/17)
 • Pobieranie prądu i gazu bez CO2 w ramach nabywania energii
 • Alternatywy dla metod produkcji zużywających najwięcej energii
 • Optymalizacja procesów w produkcji
Zrównoważony rozwój w odniesieniu do warunków pracy, praw człowieka, pracowników i społeczeństwa
 • Ciągły nadzór dostawców pod kątem pełnego przestrzegania standardów społecznych przez audyty
 • Rozbudowa marki pracodawcy uvex group: Rekrutowanie i długotrwałe przywiązanie pracowników ‒ zwłaszcza z grup docelowych trudnych do obsadzenia, wzmocnienie stopnia znajomości i wizerunku uvex group, motywacja i przywiązane pracowników wewnętrznych, odmłodzenie uvex group jako pracodawcy
 • Dalszy rozwój narzędzi cyfrowych, takich jak eLearning
 • Zwiększone wykorzystanie mediów społecznościowych do przywiązania i rekrutacji pracowników
 • Długotrwałe prowadzenie Fundacji Rainera Wintera przez rodzinę przedsiębiorców

Michael Winter, wspólnik zarządzający uvex group

"Od ponad 90 lat produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy. A kto chce chronić ludzi, musi także ponosić odpowiedzialność. Stąd nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, rachunku ekonomicznego i odpowiedzialności społecznej. "

Obejrzyj wywiad