Pytania i odpowiedzi na temat środków ochrony dróg oddechowych

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze i stosowaniu środków ochrony dróg oddechowych?

Środki ochrony dróg oddechowych należą do kategorii III, co oznacza, że zapewniają ochronę przed nieodwracalnym uszkodzeniem organizmu/chorobą i śmiercią. Z tego powodu szkolenie z zakresu stosowania produktów z tej kategorii jest obowiązkowe i powinno obejmować takie aspekty, jak prawidłowe zakładanie i zdejmowanie środka ochronnego.

Zarówno za wybór odpowiedniego środka ochrony, jak i za zorganizowanie szkolenia odpowiedzialny jest pracodawca.

Które półmaski zapewniają ochronę przed koronawirusem?

Według Instytutu Roberta Kocha najważniejszymi i skutecznymi sposobami ochrony są: „Samoizolacja w przypadku choroby, praktykowanie dobrej higieny rąk, przestrzeganie zasad dotyczących kaszlu i kichania oraz praktykowanie dystansu społecznego (przebywanie co najmniej 1,5 metra z dala od innych)”. Jeśli należysz do personelu medycznego, władze zalecają inne środki, w tym noszenie ściśle przylegającej, wielowarstwowej półmaski na usta i nos.

Minimalny zalecany poziom ochrony dla ochrony dróg oddechowych to FFP2 (w oparciu o normę europejską) lub N95 (w oparciu o normę amerykańską). Półmaski w kategoriach ochrony FFP3 lub N99 zapewniają wyższy poziom ochrony.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Instytucie Roberta Kocha lub Światowej Organizacji Zdrowia.

Jak działa półmaska?

Półmaski filtrujące cząstki zapewniają ochronę przed cząsteczkami, ale nie przed gazami i oparami. Te półmaski są zwykle wykonane w całości z wielu warstw materiału filtracyjnego i mogą być wyposażone w zawór wydechowy.

Różne warstwy spełniają różne cele, od poprawienia wyglądu maski do zapewnienia wytrzymałości, odporności na rozdarcie i filtracji.

Jednym z najważniejszych aspektów komfortu osób noszących półmaski ochronne jest opór oddechowy, który odnosi się do oporu odczuwanego przez użytkownika podczas wdechu i wydechu - im wyższy opór, tym trudniejsze staje się praca płuc użytkownika.

Aby utrzymać niski opór oddechowy, materiał filtracyjny musi przepuszczać powietrze z jednej strony, a jednocześnie filtrować cząsteczki z drugiej. Z tego powodu materiał filtrujący jest naładowany elektrostatycznie. Dzięki temu małe cząstki, które są wystarczająco małe, aby przejść przez materiał filtracyjny, przylegają do niego.

Jakie są różnice pomiędzy kategoriami ochrony FFP?

Różnica między trzema kategoriami ochrony nie polega na wielkości odfiltrowanych cząstek, ale na ich liczbie.

FFP1 odfiltrowuje co najmniej 80% cząstek; FFP2 co najmniej 94%, a FFP3 do 99%.

Im więcej cząstek wymaga odfiltrowania, tym więcej warstw materiału filtracyjnego stosuje się w półmasce. Oznacza to, że półmaski o wyższych kategoriach ochrony są zawsze bardziej gęste, co skutkuje większym oporem oddychania.

Czy prosta półmaska na usta i nos zapewnia taką samą ochronę jak półmaska certyfikowana zgodnie z EN149?

Maseczki na usta i nos są często nazywane maskami chirurgicznymi. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec przenoszeniu do środowiska kropelek i płynów ustrojowych wydalanych przez użytkownika. Jednak maski te nie zapewniają wystarczającej ochrony użytkownika.

W przeciwieństwie do produktów ochrony dróg oddechowych zaprojektowanych zgodnie z EN149, maski te nie są uważane za środki ochrony indywidualnej. Półmaski uvex zostały zaprojektowane przede wszystkim w celu ochrony użytkownika, dlatego czynniki takie jak ścisłe dopasowanie są niezwykle ważne. Półmaski uvex są w stanie odfiltrować najmniejsze cząsteczki i krople z otaczającego powietrza, zapewniając niezawodną ochronę użytkownika.

uvex koncentruje się na produkcji środków ochrony indywidualnej. Z tego powodu nasza oferta obejmuje wyłącznie półmaski spełniające normę europejską EN149; nie oferujemy masek chirurgicznych.

Jaką funkcję pełni zaworek wydechowy?

Zaworek wydechowy otwiera się podczas wydychania powietrza przez użytkownika, co znacznie zmniejsza opór oddychania i sprawia, noszenie półmaski przez dłuższy czas jest wygodniejsze. Ciepłe, wilgotne powietrze z płuc użytkownika jest szybko usuwane z wnętrza półmaski.

Podczas brania oddechu, zaworek zamyka się, a użytkownik oddycha przez powierzchnię materiału. Wydychane powietrze nie jest filtrowane, ale emitowane bezpośrednio do środowiska. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że cząsteczki wydychane przez użytkownika zostaną przeniesione do środowiska bez filtrowania.

Jak długo można nosić półmaskę?

Półmaski jednorazowego użytku są przeznaczone do noszenia podczas jednej zmiany roboczej trwającej do ośmiu godzin.

Jeśli praca polega na pracy z substancjami toksycznymi, półmaski należy używać tylko raz, co oznacza, że za każdym razem, gdy półmaska jest zdjęta, należy ją wymienić na nową (na przykład podczas pracy z wirusami / bakteriami lub substancjami rakotwórczymi). Ze względów higienicznych półmaski jednorazowego użytku mogą być używane maksymalnie przez jeden dzień i noszone tylko przez jedną osobę.

Czy półmaskę można odkazić w celu ponownego użycia?

Niestety odkażenie lub ponowne użycie półmasek uvex nie jest możliwe. Półmaski są wykonane z elektrostatycznie naładowanego materiału filtracyjnego.

Różnorodne procesy, w tym promieniowanie i parowanie, mogą zniszczyć ten materiał. Nie można zagwarantować funkcji ochronnych półmaski po ekspozycji na te procesy. Z tego powodu zdecydowanie odradzamy jakiekolwiek ponowne użycie półmasek.

Półmaski są zaprojektowane jako produkty jednorazowego użytku.

Czy półmaski uvex mogą być używane po upływie terminu ważności?

Efekt filtracji półmasek jednorazowego użytku osiąga się poprzez ładunek elektrostatyczny przyłożony do materiału filtrującego.

Ponieważ ładunki elektrostatyczne stopniowo zanikają z upływem czasu, jednorazowe półmaski uvex muszą być użyte w ciągu 36 lub 60 miesięcy od daty produkcji (w zależności od modelu). Data ważności jest wyraźnie wskazana na każdym opakowaniu.

Półmaski nie powinny być używane po tej dacie.

Co się stanie, jeśli półmaska zamoknie?

W ramach procesu zatwierdzania zgodnie z normą EN149 półmaska jest narażona na różne warunki. Półmaska jest poddawana działaniu różnych temperatur i poziomów wilgotności i musi nadal chronić użytkownika w takich warunkach.

Należy zwrócić uwagę na warunki przechowywania i informacje zawarte w instrukcji użytkowania dołączonej do półmaski. W normalnych warunkach półmaska może wytrzymać pewien poziom wilgotności. W codziennym użytkowaniu wilgoć - taka jak woda z kropel deszczu - nie stanowi większego ryzyka.

Jednak nigdy nie należy zanurzać półmaski w wodzie.

Jak prawidłowo założyć półmaskę?

Dokładne dopasowanie półmaski podczas jej zakładania jest niezbędne dla bezpieczeństwa użytkownika. Instrukcje dotyczące prawidłowego dopasowania półmasek można znaleźć w instrukcji użytkowania i na opakowaniu.

Instrukcję zakładania przedstawiają również poniższe filmy:

półmaski składane uvex

półmaski kształtowe uvex

W jaki sposób sprawdzić, czy produkt jest oryginalnym produktem uvex?

Podczas pandemii COVID-19 niestety zaobserwowaliśmy wzrost liczby fałszywych produktów wprowadzanych do obrotu. Dlatego zalecamy kupowanie produktów bezpośrednio od uvex lub autoryzowanych dealerów i partnerów.

Możesz także sprawdzić następujące punkty:

  • O ile uvex nie określił inaczej, produkty uvex są zawsze dostarczane w opakowaniach uvex.
  • Półmaski uvex są zawsze oznaczone logo uvex, odpowiednimi normami i oznakowaniem CE.
  • Każde opakowanie zawiera instrukcję obsługi uvex.
  • Półmaski uvex są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych. uvex nie sprzedaje pojedynczych półmasek.
  • Data produkcji i data ważności są nadrukowane na opakowaniu.
  • Dzięki naszym procedurom ścisłej kontroli jakości jest bardzo mało prawdopodobne, że otrzymasz produkty, które nie są spakowane, nieprawidłowo zmontowane lub zawierają błędy na opakowaniu lub w instrukcjach.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące któregokolwiek z tych punktów, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby potwierdzić, czy półmaska ​​jest oryginalnym produktem uvex: uvex@uvex-integra.pl

Jak mogę skontaktować się z uvex?

uvex Safety Polska sp. z o.o. sp. k.

e-mail: uvex@uvex-integra.pl

tel.:       +48 77 482 62 58