Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

W ramach aktualizacji raportu zrównoważonego rozwoju za rok 2016/17 grupa uvex wdrożyła raportowanie wskaźników ekologicznych, ekonomicznych i pracowników na podstawie roku rozliczeniowego. Zaczyna się on 1 sierpnia i kończy 31 lipca. Przedstawiono rok rozliczeniowy 2015/16, 2016/17 i 2017/18.

Uwaga: ze względu na ciągłą optymalizację i harmonizację systemu rejestrowania wskaźników poza zakładami i koncernami częściowymi może dochodzić do niezgodności względem wskaźników opublikowanych w poprzednich raportach.

 

Zaprezentowane tutaj liczby stanowią tylko fragment odnoszący się wyłącznie do uvex safety group. Pełny raport ze wszystkimi liczbami również dotyczącymi innych koncernów częściowych podano na stronie internetowej uvex group. 

uvex group

uvex safety group sustainability key figures

Wskaźniki ekonomiczne

Rok Obrót w mln euro Zmiana względem roku poprzedniego
2015/2016287
2016/2017309.58 %
2017/2018333.68 %

Wskaźniki personelu

Zatrudnieni łącznie z tego pracownicy z tego robotnicy
2015/20161,416921495
2016/20171,508970538
2017/20181,6171,023594

Wskaźniki ekologiczne

Uwaga: bezpośredni recykling nie został zarejestrowany w roku rozliczeniowym 2015/16, dlatego nie ma podstawy danych. Odpowiednie miejsca są oznaczone jako „-”.

Rękawice ochronne – uvex safety gloves

Zużycie na parę 2015/2016 2016/20172017/2018Zmiana względem roku poprzedniego
Energia główna (kWh) 0.3790.4360.4391 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 0 %59 %100 %
Energia wtórna (kWh) 0.2990.3050.287-6 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 100 %100 %100 %
Zużycie wody (l) 3.1523.8753.561-8 %
Odpady łącznie (kg) 0.0210.0260.0299 %
z tego recykling bezpośredni % 13 %17 %
względne emisje C02 (kg) 0.0990.0600.022-63 %

Zwiększenie udziału energii głównej neutralnej pod względem CO2 wynika z wprowadzenia gazu ekologicznego w styczniu 2017.

Okulary ochronne – ochrona pracy uvex

Zużycie na sztukę 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Zmiana względem roku poprzedniego
Energia główna (kWh) 0.084 0.102 0.082 -19 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 0 % 57 % 100 %
Energia wtórna (kWh) 0.617 0.625 0.544 -13 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 100 % 100 % 100 %
Zużycie wody (l) 0.386 0.452 0.355 -22 %
Odpady łącznie (kg) 0.027 0.024 -10 %
z tego recykling bezpośredni % 30 % 31 %
względne emisje C02 (kg) 0.040 0.032 0.019 -40 %

Zwiększenie udziału energii głównej neutralnej pod względem CO2 wynika z wprowadzenia gazu ekologicznego w styczniu 2017.

Okulary ochronne do lasera – Laservision

Zużycie na sztukę 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Zmiana względem roku poprzedniego
Energia główna (kWh) 4.108 3.570 3.280 -8 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 0 % 57 % 100 %
Energia wtórna (kWh) 5.546 4.978 4.638 -7 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 100 % 100 % 100 %
Zużycie wody (l) 6.022 5.852 5.382 -8 %
Odpady łącznie (kg)
z tego recykling bezpośredni %
względne emisje C02 (kg)1.248 0.587 0.238 -60 %

Ilości odpadów zawarte są w ramach ochrony pracy uvex (zakład Fürth), ponieważ segregacja obecnie nie jest możliwa.

Obuwie ochronne – uvex safety Cagi

Zużycie na parę 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Zmiana względem roku poprzedniego
Energia główna (kWh) 0.526 0.810 0.484 -40 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 0 % 0 % 0 %
Energia wtórna (kWh) 1.597 1.614 1.723 7 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 27 % 21 % 15 %
Zużycie wody (l) 1.049 0.731 0.598 -18 %
Odpady łącznie (kg) 0.371 0.432 0.444 3 %
z tego recykling bezpośredni % 43 % 36 %
względne emisje C02 (kg) 0.837 0.874 0.898 3 %

Oszczędność zużycia energii głównej w 2017/18 wynika z bardziej efektywnego ogrzewania budynku.

Ochrona słuchu – Swedsafe

Zużycie na 100 sztuk 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Zmiana względem roku poprzedniego
Energia główna (kWh)
z tego neutralna pod względem CO2 %
Energia wtórna (kWh) 0.388 0.315 0.327 4 %
z tego neutralna pod względem CO2 % 100 % 100 % 100 %
Zużycie wody (l) 0.203 0.170 0.210 24 % %
Odpady łącznie (kg) 0.017 0.019 0.017 -10 %
z tego recykling bezpośredni % 26 % 19 %
względne emisje C02 (kg) 0.012 0.010 0.010 0 %

Swedsafe stosuje ogrzewanie przez pompę ciepła z wymiennikiem ciepła, dlatego nie jest potrzebna energia główna.

Okulary i kaski ochronne – uvex Kunshan

Zużycie na sztukę 2016/2017 2017/2018 Zmiana względem roku poprzedniego
Energia główna (kWh)
z tego neutralna pod względem CO2 %
Energia wtórna (kWh) 1.312 0.912 -30 %
z tego neutralna pod względem CO2 %
Woda (l) 2.611 1.319 -50 %
Odpady łącznie (kg) 0.022 0.014 -35 %
z tego recykling bezpośredni % 96 % 87 %
względne emisje C02 (kg) 1.098 0.763 -30 %

Kunshan ogrzewa przez bojler zasilany elektrycznie, dlatego nie jest potrzebna energia główna. W zakładzie Kunshan wskaźniki są dokumentowane dopiero od roku rozliczeniowego 2016/17, dlatego nie możemy podać żadnych wartości dla poprzednich lat rozliczeniowych.

Emisje CO2 uvex safety group (w tonach)

2015/2016 2016/2017 2017/2018
4,642 4,340 3,583