Cyfrowy sprzęt ochronny: uvex techware

Włączenie funkcji cyfrowych do środków ochrony indywidualnej (ŚOI) otwiera niespotykane wcześniej możliwości zapewnienia ochrony ludziom. Dzięki uvex techware wrażliwe obszary mogą być wyposażone od stóp do głów w sensory i aktuatory. Tworzenie sieci środków ochrony indywidualnej umożliwia realizację metafunkcji, które uruchamiają się w danej sytuacji, wchodzą w interakcję z człowiekiem i się z nim komunikują.

Megatrend cyfrowej transformacji niesie za sobą także zupełnie nowe koncepcje produktów w dziedzinie środków ochrony indywidualnej, dzięki którym można skutecznie wychodzić naprzeciw kompleksowym przemianom, jakie zachodzą w środowisku przemysłowym. "„Nowe technologie cyfrowe umożliwiają nierealne dotychczas rozszerzenie istniejących funkcji bezpieczeństwa, a także nowe podejście do ochrony i dobrego samopoczucia ludzi”" – wyjaśnia Stefan Brück, dyrektor generalny grupy uvex safety. "Grupa uvex safety utworzyła obszar "Digital Business Innovation " w celu opracowania cyfrowego systemu produktów uvex techware." Dzięki współpracy z kluczowymi klientami i kompetentnymi partnerami oferującymi rozwiązania technologiczne pojawiły się pierwsze prototypy produktów i aplikacje, które, bazując na rzeczywistych przypadkach, umożliwiają dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

"Produkty systemu uvex techware stanowią pierwszy krok w rozwiązaniach sprzętowych i programowych z konkretnymi prototypami. "„Jesteśmy przekonani, że ta strategia pozwoli nam sprostać nowym wymaganiom świata pracy w przyszłości”" – mówi Stefan Brück. "Naszą wizją jest pełne połączenie w sieć tych koncepcji produktów i zintegrowanie ich z systemem zarządzania bezpieczeństwem ŚOI. Rozwiązania te powinny być opracowywane w ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby zapewnić ich integrację ze środowiskiem systemowym klienta.".

Koncepcje produktów zaprezentowane na A+A 2017:

Smart helmet – uvex pheos techware
W wielu sytuacjach, w których należy zapewnić bezpieczeństwo pracownika, na szczególną uwagę zasługuje jego głowa. Pasywne funkcje bezpieczeństwa inteligentnego kasku zostały znacznie rozszerzone dzięki zastosowaniu metaczujników do wykrywania sytuacji. W ten sposób można spokojnie nosić środki ochrony indywidualnej, a wbudowane przyspieszeniomierze umożliwią wykrycie uderzenia, swobodnego upadku i nieoczekiwanego bezruchu. Dodatkowe czujniki, dotyczące aspektów takich jak temperatura, wilgotność czy jasność otoczenia, umożliwiają realizację dodatkowych funkcji, które można dostosować do potrzeb klienta i do wymagań danego obszaru zastosowania.

Smart Glasses – uvex i-works techware
Okulary ochronne stanowią idealną platformę do wizualizacji informacji. Rozwój koncentruje się na integracji sprawdzonych koncepcji ochrony oczu. Zastosowane technologie umożliwiają korzystanie z okularów w rzeczywistych warunkach pracy, takich jak znaczna jasność otoczenia i trudne warunki środowiskowe. Podobnie jak w przypadku wyświetlacza przeziernego w samochodzie, informacje pojawiają się na wewnętrznej stronie szkieł ochronnych, a zatem ich dostępność jest niezależna od warunków zewnętrznych. Wyświetlacz umożliwia dostęp w dowolnym momencie do danych czujnika, jak również do pomiarów z czujników zewnętrznych. Zastosowane koncepcje są zoptymalizowane pod kątem niskiego zużycia energii i niskiej masy.

Smart Gesture Control – uvex suXXeed techware
Interakcja między człowiekiem a maszyną w zależności od środowiska pracy stanowi duże wyzwanie w kontekście cyfrowego bezpieczeństwa pracy. Aby obsługiwać urządzenia mobilne z małymi przyciskami i ekranami, często trzeba zdjąć rękawice ochronne. Moduł Smart Gesture Control może być zintegrowany z różnymi elementami ŚOI i dzięki zastosowanej technologii rozpoznawania gestów 3D nie wymaga dotykania. Moduł umożliwia kontrolę funkcji na przykład Smart Glasses czy maszyn. Ze względów bezpieczeństwa i w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat interakcji zastosowano 9 diod LED.

E-Glove – uvex phynomic techware
Ręka jest najważniejszym narzędziem człowieka i dlatego wymaga ochrony przed czynnikami mechanicznymi, skaleczeniami czy szkodliwymi substancjami chemicznymi. Nie może ona jednak mieć negatywnego wpływu na stopień zręczności i komfort posługiwania się narzędziami. Dzięki integracji chipów NFC z rękawicami użytkownik ma w dowolnym momencie dostęp do swojego urządzenia mobilnego oraz wszystkich informacji, takich jak cel zastosowania czy trwałość produktu. Rękawice ochronne można spersonalizować, oferują one też regulację dostępu do maszyn lub infrastruktury, przy czym wyłaniają się zupełnie nowe możliwości w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw ŚOI.

Smart Insole – uvex 1 techware
Obuwie ochronne stanowi przejście pomiędzy człowiekiem a jego bezpośrednim otoczeniem podczas aktywności wykonywanych w ruchu. Na tej podstawie można stworzyć wiele scenariuszy biomechanicznych i sytuacyjnych. Duża liczba wypadków przy pracy spowodowana jest poślizgnięciem się i chwilową utratą kontroli. Sytuacje te można rejestrować, oceniać i w formie celowych ostrzeżeń wykorzystywać do zapobiegania innym wypadkom w lokalizacjach, w których zachodzą rozpoznane zagrożenia. Oprócz informacji o ruchu, zastosowanie technologii metasensoryki umożliwia również rejestrowanie istotnych dla bezpieczeństwa właściwości buta w celu aktywnego wykrywania możliwych uszkodzeń lub utraty właściwości ochronnych.

Active Lighting Vest – uvex
W niebezpiecznych sytuacjach ważne jest, aby ratownicy i uczestnicy wypadku nosili kamizelki ochronne, które dzięki kolorom ostrzegawczym i materiałom odblaskowym umożliwiają widoczność w warunkach właściwego oświetlenia. W warunkach słabego oświetlenia pasywne kamizelki ochronne są mało widoczne. Aby zwiększyć bezpieczeństwo także w takich sytuacjach, kamizelka Active Lighting została wzbogacona o aktywne pulsacyjne źródło światła, które jest wyraźnie widoczne nawet w bardzo ciemnym otoczeniu, zapewniając tym samym dodatkowe bezpieczeństwo. Integracja kamizelki w ramach sieci koncepcji bezpieczeństwa pozwala na dodatkowe funkcje, które mogą wykraczać daleko poza funkcje typowej kamizelki ochronnej.

Dr Markus Burghart prezentuje uvex techware na targach A+A 2017

Grupa uvex

Grupa uvex łączy trzy firmy o zasięgu międzynarodowym: grupę uvex sports (uvex sports i Alpina) oraz grupę Filtral (Filtral i Primetta). Grupa uvex jest reprezentowana przez 48 oddziałów w 22 krajach, przy czym większość produkcji celowo jest skoncentrowana w Niemczech. Dwie trzecie z około 2600 pracowników (stan na lata obrotowe 2016/17) jest zatrudnionych w Niemczech. Jako dostawca sprzętu dla niezliczonych najlepszych sportowców uvex to partner międzynarodowego sportu w najlepszym wydaniu. Myśl przewodnia „protecting people” jest naszą misją i zobowiązaniem. Aby go dotrzymać, uvex opracowuje, wytwarza i sprzedaje produkty oraz usługi służące bezpieczeństwu i ochronie ludzi w sektorze zawodowym, sportowym i rekreacyjnym.

Masz pytania? Kontakt dla prasy:

uvex safety Polska
sp. z o.o. sp. k.
Głogowska 3A
47-208 Większyce
Poland

Udostępnij Drukuj