Pracujemy w sposób przyjazny dla środowiska

Jeśli chcesz chronić ludzi, ponosisz również odpowiedzialność za środowisko. Bardzo poważnie podchodzimy do tej odpowiedzialności i wnosimy dobrowolny wkład w ochronę środowiska, który znacznie przekracza wymogi ustawowe.

Bierzemy odpowiedzialność

Dla nas ochrona środowiska zaczyna się już na etapie projektu – i wcale nie kończy się na gotowym produkcie. Każdy pracownik firmy uvex codziennie stara się odpowiedzialnie korzystać z zasobów. Troska o środowisko jest integralną częścią naszej codziennej pracy i wszystkich procesów operacyjnych. 

Wydajność naszej firmy jest niezbędna do wzmocnienia naszej pozycji wobec konkurencji, ale nigdy nie może mieć szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko. Ochrona środowiska jest traktowana przez uvex całościowo, a odpowiedzialność ponosi za nią każdy pracownik.

 • Szkolimy naszych pracowników i motywujemy ich do zaangażowania oraz kompetentnej i świadomej ochrony środowiska.
 • Podejmujemy środki ostrożności, aby wpływ naszej działalności na środowisko był jak najmniejszy i aby środowisko pracy było bezpieczne dla naszych pracowników.
 • Bardzo istotne jest dla nas ekonomiczne wykorzystanie zasobów, począwszy od rozwoju produktu aż po wszystkie kolejne etapy wdrażania, takie jak produkcja, przechowywanie i transport.
Przegląd dotyczący naszej polityki ochrony środowiska i stosowanych przez nas środków
 • Produkty, linie i zakłady produkcyjne firmy uvex zostały zaprojektowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko naturalne.
 • uvex podejmuje środki ostrożności, biorąc pod uwagę zgodność ekologiczną nowych procesów i produktów już na wczesnym etapie rozwoju.
 • Surowce i energia są zużywane tak oszczędnie, jak to tylko możliwe, a pozostałości ponownie wykorzystuje się w ramach wewnętrznego recyklingu. Redukcja zanieczyszczeń ma być możliwie jak najwyższa. Jest to możliwe do osiągnięcia albo poprzez przejście na bardziej odpowiednie procesy, albo przez świadomą optymalizację istniejących metod pod względem ekologicznym.
 • Nasze procesy produkcji, dostaw i utylizacji oraz produkty są regularnie badane pod kątem ich wpływu na środowisko.
 • Podczas audytów środki ochrony środowiska uvex są weryfikowane pod kątem ich wdrożenia i skuteczności.
 • Priorytetem dla uvex jest unikanie emisji. uvex stosuje zaawansowane techniki, metody pomiarowe i analizy do oczyszczania powietrza wylotowego i ścieków, zapobiegania powstawaniu odpadów i eliminowania ich oraz redukcji hałasu.
 • Zanieczyszczenia i hałas w miejscu pracy są monitorowane przez wewnętrzne służby pomiarowe.
 • uvex stworzył system zachęt dla pracowników zgłaszających sugestie dotyczące ulepszeń w dziedzinie ochrony środowiska.
 • uvex zobowiązuje swoich dostawców do produkcji przyjaznej środowisku i zasobooszczędnej, mając na uwadze, aby nasze działania nie miały trwałego negatywnego wpływu na środowisko, w którym żyjemy. Jest to regularnie sprawdzane podczas audytów.
 • uvex informuje klientów i konsumentów o właściwościach swoich produktów oraz ich bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska transporcie, obsłudze i utylizacji. Produkty uvex powinny być bezpieczne dla konsumenta i dla środowiska.
 • W atmosferze zaufania uvex ściśle współpracuje w dziedzinie ochrony środowiska z władzami i instytucjami publicznymi.
Pliki do pobrania na ten temat
Udostępnij Drukuj
uvex
SAFETY