Open/Close Menu

Ochrona ludzi wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności

Marka uvex jest naszą odpowiedzialnością, stwierdzenie „ protecting people ” jest naszą myślą przewodnią. Powyższe jest podstawą naszego zaangażowania w stosowanie trwałych i społecznie odpowiedzialnych praktyk. Dążymy do zrównoważenia ekonomii, ekologii i zaangażowania społecznego. Jako firma rodzinna, stosujemy długotrwałe podejście, a kwestia zrównoważonego rozwoju zawsze była, jest i będzie dla nas istotna.

Ochrona środowiska w firmie uvex

Nasze motto „ protecting people” jest naszym zaangażowaniem przede wszystkim w odpowiedzialne podejście do środowiska i surowców potrzebnych do produkowania naszych produktów. Nie chcemy naszymi działaniami negatywnie wpływać na środowisko, w którym działamy, a jednocześnie dążymy do oferowania naszym klientom produktów zapewniających najwyższą możliwą ochronę. Więcej...

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie uvex

Jako firma rodzinna, uvex kładzie szczególny nacisk na zaangażowanie społeczne. uvex safety group i pracownicy firmy wprowadzają odpowiedzialność społeczną w życie w szeregu projektów, inicjatyw i aktywności. Więcej...

BHP w firmie uvex

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników, klientów i wszystkich osób pracujących w uvex safety group są dla nas bardzo ważne. To oznacza, że przestrzegamy przepisów BHP, norm prawnych, a poza tym wdrażamy własne normy i środki gwarantujące bezpieczeństwo osób wytwarzających lub używających naszych produktów. Więcej...

Normy społeczne w firmie uvex

Firma uvex, jako jeden z liderów w dziedzinie środków ochrony osobistej, stosowała polityki prawne i etyczne od założenia w 1926 r. we wszystkich działaniach. uvex group wymaga tego samego zaangażowania od wszystkich partnerów biznesowych. Więcej…