Open/Close Menu

uvex academy - Experience safety first-hand!

Korzyści wynikające z posiadanej przez nas wiedzy

Akademia uvex prowadzi szkolenia i kursy kwalifikacyjne z zakresu środków ochrony osobistej (PPE) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie sesje prowadzone przez Akademię uvex dostępne są w siedzibie firmy lub u klienta. Istnieje możliwość opracowania seminariów zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta.

  • Ochrona laserowa
  • Okulary ochronne (więcej informacji na stronie 34)
  • Korekcyjne okulary/Gogle ochronne
  • Ochrona słuchu (więcej informacji na stronie 68)
  • Ochrona rąk (więcej informacji na stronie 153)
  • Obuwie ochronne (więcej informacji na stronie 258)
  • Bezpieczeństwo w pracy związane ze środowiskiem
  • Pomyślne wdrażanie procesów BBS w firmie
  • Staże