Open/Close Menu

Impressum

Wydawca

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth
Niemcy
Telefon +49 (0)911 97 36 - 0
Fax        +49 (0)911 97 36 - 1760
E-mail: safety@uvex.de

Siedziba: Fürth
Amtsgericht Fürth HRB399
Ust.-Id.-Nr. DE 132 756 048

Dyrektorzy Zarządzający
Stefan Brück (Dyrektor Generalny)
Martin Leusmann
Stefan Wehner

Komentarz prawny

uvex z przyjemnością gości Państwa na naszej stronie i niezmiernie cieszy się z Państwa zainteresowania naszą firmą i produktami. Prosimy o podanie danych osobowych. Odpowiedź na te pytania jest nieobowiązkowa.

 

Wszystkie dane osobowe zbierane na tej stronie zostaną zachowane, przetworzone i przekazywane firmom należącym do grupy uvex wyłącznie w ograniczonym celu zapewnienia indywidualnego wsparcia, wysyłania informacji o produktach lub przedstawiania ofert usług. uvex zapewnia, że dane będą traktowane jako ściśle poufne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafika, dźwięki, animacje i filmy oraz wnioski z nich wynikające na stronie internetowej uvex są przedmiotem prawa autorskiego i innych przepisów ochronnych. Zawartość tych stron nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani modyfikowana w celach komercyjnych bez odpowiedniej zgody.

Marki

O ile nie wskazano inaczej, marki znajdujące się na stronach internetowych są prawnie chronione. Dotyczy to w szczególności marek, nazw produktów, logo korporacyjnych i symboli uvex.

Brak gwarancji

Niniejsza strona została przygotowana z najwyższą możliwą starannością. Jednakże uvex nie udziela gwarancji na informacje na niej przedstawione. uvex nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pośrednich lub bezpośrednich konsekwencji użycia niniejszej strony internetowej, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania po stronie firmy uvex.

 

1) Poza przypadkiem opisanym w punkcie 2) poniżej nie ponosimy odpowiedzialności – niezależnie od podstawy prawnej – za naruszenia obowiązków wynikających z nieznacznego zaniedbania po stronie naszej, naszych przedstawicieli prawnych lub przedstawicieli. W przypadku naruszeń głównych obowiązków wynikających z nieznacznego zaniedbania nasza odpowiedzialność ograniczona jest do zwykle przewidywalnych szkód.

 

2) Wyżej wymienione wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszkodzeń ciała, uszkodzeń ciała, utraty życia lub w przypadkach odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Brak licencji

uvex pragnie zaprezentować się na tej innowacyjnej stronie internetowej pełnej informacji. Mamy nadzieję, że wzbudza ona Państwa zainteresowanie. Własność intelektualna zawarta na niej, czyli patenty, marki i prawa własności, podlega ochronie. Ani uvex ani strony trzecie nie udzielają licencji na wykorzystanie własności intelektualnej.

Agencja internetowa

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com